Japanese

Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
Store
Photos Libra Records
Mailing List My Space

 

 

To purchase CDs

   


2012

Muku

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p

Libra 102-031 (10/6/11)

Forever

Gato Libre

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g,

Satoko Fujii -accordion, Norikatsu Koreyasu -bass

Libra 104-030 (9/14/11)

2011

Rafale
Kaze
Natsuki Tamura -tp, Christian Pruvost -tp, Satoko Fujii - piano, Peter Orins  -d
Circum - Libra 201 (11/15/10)

Eto
Satoko Fujii Orchestra New York
Oscar Noriega, Briggan Klauss –alto sax, Ellery Eskelin, Chris Speed – tenor sax, Andy Laster – bari sax, Herb Robertson, Frank London, Natsuki Tamura, Dave Ballou– tp, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –tb, Satoko Fujii – piano, Tsutomu Takeishi –b, Aaron Alexander -d
Libra 215-029 (10/27/10)

Watershed
Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble
Natsuki Tamura –tp, Curtis Hasselbring –tb, Andrea Parkins –accordion, Satoko Fujii -p
Libra 204-028 (9/3/09)

 

 2010

 


Buddy

Raymond MacDonald International Big Band

 Maki Hachiya -voice, Raymond MacDonald -alto sax, Kenichi Matsumoto -tenor sax, Natsuki Tamura -trumpet

 Gideon Juckes -tuba, Michiyo Yagi -koto, Jim O'Rourke -g, Alister Spence, Satoko Fujii -p, keyboard
 Lloyd Swanton -bass, Toby Hall, Tatsuya Yoshida -drums

TCD 24 (8/24/08)

All Kinds of People ~ love Burt Bacharach

Produced by Jim O'Rourke

 Yoichi Aoyama, Kahimi Karie, Mitsuko Koike, Haruomi Hosono, Donna Taylor, Yoshimi, Chu Kosaka, Etsuko Yakushimaru,

Thurston Moore, Masaya Nakahara  -vo, Akira Sakata -vo & cla,

Makoto Kuriya, Kyoko Kuroda, Satoko Fujii -p, Toshiaki, Suda -b, Glenn Kotche -d,

Yoshio Machida -steelpan, Shiro Sasaki -tp, Eiko Ishibashi -fl, Mikiko Narui -vln & viola, Yuji Katsuki -vln, Jim O'Rourke

DDCB - 13010 (2009)

 

Desert Ship 

Satoko Fujii ma-do

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Norikatsu Koreyasu -b, Akira Horikoshi -d

MW 826-2, GRNT 826 (7/9/09)

 

Cut The Rope  

First Meeting

Natsuki Tamura tp, Kelly Churko gt, Satoko Fujii pf, TatsuhisaYamamoto.dr

Libra 104-025 (6/17/09)

 

Zakopane 

Satoko Fujii Orchestra Tokyo

 Sachi Hayasaka -sop. and alto sax, Kunihiro Izumi -alto sax

 Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax

 Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe,  Yusaku Shirotani -trumpet

 Haguregumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi, Toshihiro Koike -trombone

 Kelly Churko -guitar, Toshiki Nagata -bass, Akira Horikoshi -drums

Libra 216-027 (9/30/09)

 

Shiro 

Gato Libre

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g

Satoko Fujii - accordion, Norikatsu Koreyasu -b

Libra 104-026 (8/31/09)

 

 2009

 

 

Stone Shift  

Larry Ochs Sax & Drumming Core

Larry Ochs -sax, Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -synth and piano

Scott Amendola -drs, Donald Robinson -drs

ROG-0025 (9/13/07, 11/12/07. 11/13/07)

 

Cities 

Raymond MacDonald - sax, Natsuki Tamura -tp

Neil Davidson -g, Satoko Fujii -p, Tom Bancroft -drs

NJGLA0509-2 (4/18/05 & 4/19/05)

 

Kuroi Kawa - Black River 

MINAMO

Carla Kihlstedt - Violin, Satoko Fujii - piano

Tzadik 7720-2 (6/26/08)

 

Under The Water 

Satoko Fujii –p, Myra Melford -p

Libra 202-024 (9/14/07)__

 

 2008

 

 

Summer Suite 

Satoko Fujii Orchestra New York

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax

Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax, Andy Laster - baritone sax

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou- tp

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - piano, Stomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

Libra 215-023 (9/28/07)

 

Chun 

Natsuki Tamura –tp,  Satoko Fujii -p

Libra 102-022 (7/2/08)

 

Heat Wave 

Satoko Fujii ma-do

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Norikatsu Koreyasu -b, Akira Horikoshi -d

MW806-2, Libra 204-021 (4/19/08)

 

Sanrei 

Satoko Fujii Orchestra Nagoya

Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax

Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa -tenor sax,  Yoshiyuki Hirao -baritone sax

Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -tp

Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina  -tb, Tatsuki Yoshino -tuba

Yasuhiro Usui-g, Atsutomo Ishigaki -b, Hisamine Kondo-d

KM 007 (9/4/07)

 

Trace A River 

Satoko Fujii Trio

Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

Libra 203-020 (12/23/06)

 

Cloudy Then Sunny 

Junk Box

Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii –p, John Hollenbeck -d

Libra 203-019 (12/20/06)

 

kuro 

Gato Libre

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g

Satoko Fujii - accordion, Norikatsu Koreyasu -b

Libra 104-018 (5/22/07)

 

 2007

 

 

Minamo 

Carla Kihlstedt –violin,  Satoko Fujii - piano

HENCEFORTH 105 (10/11/02, 11/11/05)

 

Bacchus 

Satoko Fujii Quartet

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

MZCO 1136 (12/7/06)

 

Fujin Raijin  VIC

Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble

Natsuki Tamura -tp, Curtis Hasselbring -tb, Andrea Parkins -accordion, Satoko Fujii -p

TO cd 105 (5/25/06)

 

Crossword Puzzle 

Angelo Verploegen –tp, Misha Mengelberg -p

Natsuki Tamura –tp, SatokoFujii -p

Libra 104-017 (9/22/05)

 

Soul Eyes 

Itaru Oki Special Group

Itaru Oki, Natsuki Tamura –tp, Misha MengelbergKeizo Nobori –tenor, Keisuke Ota –vin,

Satoko Fujii –p, Yasuhiko Tachibana –b, Shota Koyama -d

 Libra 104-017 (9/22/05)

 

 2006

 

 

in Krakow in November  

Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii -p

MW 774-2 (11/8/05)

 

Nomad 

Gato Libre

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g

Satoko Fujii - accordion, Norikatsu Koreyasu -b

NML 0634, MZCE-1103 (3/11/06)

 

When We Were There 

Satoko Fujii Four

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

MTCJ 3034 (9/12/05)

 

Maru 

Satoko Fujii Orchestra Nagoya

Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax

Yoshihiro Hanawa, Yoshiyuki Hirao -tenor sax, Daion Kobayashi-baritone sax

Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -tp

Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina  -tb, Tatsuki Yoshino -tuba

Yasuhiro Usui-g, Shigeru Suzuki-b, Hisamine Kondo-d

BKM-005 (3/7/06)

 

Live !! 

Satoko Fujii Orchestra Tokyo

Sachi Hayasaka - soprano, alto sax, Kunihiro Izumi - alto sax

Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura - tenor sax, Ryuichi Yoshida - baritone sax

Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani - tp

Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi, Yasuyuki Takahashi - tb

Satoko Fujii - p, Toshiki Nagata - b, Akira Horikoshi- d

Libra203-014/015 (6/21/05)

 

Undulation 

Satoko Fujii Orchestra New York

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax

Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax

Andy Laster - baritone sax

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou- tp

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - piano, Stomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

CJ 3032 (9/7/05)

 

Kobe Yee!! 

Satoko Fujii Orchestra Kobe

Kou Iwata, Yasuhisa Mizutani –alto sax,

Eiichiro Arasaki, Tsutomu Takei –tenor sax, Keizo Nobori –baritone sax

Natsuki Tamura, Tadahiro Fusahara, Jo Funato, Arata Hiraoka -tp

Tomomi Tanigushi, Tommy -tb,  Tatsuki Yoshino -tuba

Satoko Fujii -p, Hiroshi Funato -b, Yoshikazu Isaki -d

Crab Apple 002 (3/1/06)

 

Fragment  

Junk Box

Natsuki Tamura –tp, Satoko Fujii –p, John Hollenbeck -d

Libra203-013 (3/17/04)

 

This Ocean  

Jimmy Weinstein’s Natural Coincidence

Natsuki Tamura _* tp, Satoko Fujii - piano, Masa Kamaguchi –b, Jimmy Weinstein -d

Ad Hoc 002 (4/11/05)

 

 2005

 

 

Yamabuki 

Koh –vo,p, Satoko Fujii –p, Ted Reichman -axxordion

Libra 203-012 (11/29/04)

 

Angelona 

Satoko Fujii Quartet

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

Libra204-014 (11/11/04)

 

Live in Japan 

Satoko Fujii Four

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

MTCJ 3022 (11/18/04)

 

Gebhard Ullmann The Big Band Project  

Gebhard Ullmann –tenor sax, Tom Rainey -d

Satoko Fujii - arrange, NDR Big Band

Soul Note121471-2(2/21/01)

 

Strange Village 

Gato Libre

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g

Satoko Fujii - accordion, Norikatsu Koreyasu -b

MZCO 1073 (10/4/04)

 

 2004

 

 

In the Tank 

Natsuki Tamura –tp, Elliott Sharp –g, sop.sax, Takayuki Kato –g, Satoko Fujii -p

Libra104-011 (3/20/01)

 

Nagoyanian

Satoko Fujii Orchestra Nagoya

Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax

Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa, Yoshiyuki Hirao -tenor sax

Ryuichi Yoshida -baritone sax

Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -tp

Tomoyuki Mihara, Yuki Kanbayashi -tb, Tatsuki Yoshino -tuba

Yasuhiro Usui-g, Shigeru Suzuki-b, Hisamine Kondo-d

BKM 001 (5/19/03, 3/1/04)

 

Blueprint 

Satoko Fujii Orchestra New York

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax

Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax, Andy Laster - bari sax

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou- tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - piano, Stomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

MTCJ 3016 (7/2/03)

 

Exit 

Natsuki Tamura Quartet 

Natsuki Tamura -tp, Takayuki Kato -g, Satoko Fujii -syn, Ryojiro Furusawa -d

Libra104-010 (10/28/03)

 

Illusion Suite  

Satoko Fujii Trio

Satoko Fujii –p, Mark Dresser –b, Jim Black -d

Libra 203-009 (7/14/03)

 

Sketches 

Satoko Fujii Piano Solo

MTCJ 3013 (8/25/03)

 

Erans  

Toh-Kichi

Tatsuya Yoshida -drums, voice, Satoko Fujii -piano, voice

TZ 7247 (7/12/03) 

 

LIive  

Itaru Oki Unit

Itaru Oki, Natsuki Tamura –tp, Keizo Nobori –tenor sax,

Satoko Fujii –p, Hiroshi Funato –b, Jin Mitsuda -d

MTCJ 3015 (5/24/02, 7/2/03)

 

An Alligator In Your Wallet  

Orkestrova

Bruce Ackley –sop. and tenor sax,  Steve Adams –alto sax and bass flute,

Jon Raskin –baritone sax,Larry Ochs –tenor and sopranino sax,

Natsuki Tamura, Darren Johnston –tp, Michael Vlatkovich, Tom Yoder –tb

Carla Kihlstedt –vln, Satoko Fujii –p, Ken Filiano –b, Scott Amendola -d

ewcd 0069 (10/14/02) 

 

 2003

 

 

Zephyros 

Satoko Fujii Quartet

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

MW752-2, MTCJ 3011(9/17/03)

 

Before The Dawn 

Satoko Fujii Orchestra Tokyo

Sachi Hayasaka - soprano, alto sax, Kunihiro Izumi - alto sax

Hiroaki Katayama, Kenichi Matsumoto - tenor sax, Ryuichi Yoshida - baritone sax

Natsuki Tamura, Tsuneo Takeda, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe - tp

Hiroshi Fukumura, Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi  -  tb

Satoko Fujii - p, Toshiki Nagata - b, Masahiro Uemura- d

MTCJ 3010 (6/16/02)

 

The Future of the Past 

Satoko Fujii Orchestra New York

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax

Andy Laster - bari sax,

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Laurie Frink- tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - piano, Stomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

ENJ-94572, MZCE1003 (9/20/01)

 

Hada Hada

Natsuki Tamura Quartet

Natsuki Tamura -tp, Takayuki Kato -g, Satoko Fujii -p, Taki Masuko -d

Libra 104-008 (9/17/02)

 

Minerva 

Satoko Fujii Quartet

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

JPVP 128, Libra 204-007 (4/24/02)

 

 2002

 

 

Toh-Kichi  

To-Kichi

Tatsuya Yoshida –d, Satoko Fujii - p

VICTO CD083 (5/18/02)

 

Bell The Cat!   

Satoko Fujii Trio

Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

TKCB-72369(9/24/01)

 

Clouds 

Natsuki Tamura - tp, Satoko Fujii - p

LIBRA 102-006 (2/14/01)

 

Day Dream 

Daisuke Suzuki –g. Kenichi Furube -oboe, ‘Satoko Fujii _* composition)

FOCD3493(12/3.4 and 5/01)

 

 2001

 

 

Junction 

Satoko Fujii Trio  

Satoko Fujii -p, Mark Dresser-b, Jim Black -d

Natsuki Tamura -Melodica

EWCD-0034 (3/14/00)

 

Vulcan 

Satoko Fujii Quartet

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p
Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida –d,voice

Libra 204-005 (4/16/01)

 

Irohauta 

Itaru Oki Unit  

Itaru Oki, Natsuki Tamura –tp, Keizo Nobori –tenor sax,

Satoko Fujii –p, Hiroshi Funato –b, Jin Mitsuda -d

FBPCD-001,002

(9/13 and16/00)

 

April Shower

Satoko Fujii –p, Mark Feldman -violin

ZZ-76018, EWCC 0006

(7/14 and 12/18/99)

 

 2000

 

 

Toward, 'To West'

Satoko Fujii Trio

Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

ENJ-93822, TKCB-71944

(5/7/98, 11/3/98)

 

Double Take 

Satoko Fujii Orchestra East

Sachi Hayasaka - soprano, alto sax, Kunihiro Izumi - alto sax,

Hiroaki Katayama, Kenichi Matsumoto - tenor sax, Ryuichi Yoshida - baritone sax,

Natsuki Tamura, Tsuneo Takeda, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe - tp,

Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi, Gakutaro Miyauchi -  tb,

Satoko Fujii - p, Toshiki Nagata - b, Yasuhiro Yoshigaki - d

Satoko Fujii Orchestra West

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Tony Malaby, Chris Speed - tenor sax,

Andy Laster - baritone sax,

Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou, Cuong Vu - tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb,

Yuko Yamaoka, Satoko Fujii - piano, Stomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d,

DJ Firehorse

ewcd-0019/0020 two CD set

(10/27 and 11.20/99)

 

Vacant World 

Elephant Talk

Aoi Suzuki –vo, Tatsuhiko Nawa –b, Satoko Fujii –p, Kenji Tajima –d,

Oscar Noriega –alto sax and bass cla, Nick Dickerson -g

SHCZ-0006 (11/27/99 and 11/28/99)

 

 1999

 

 

Jo 

Satoko Fujii Orchestra New York

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Chris Speed, David CasTiglione - tenor sax,

Mike Sim- bari sax,

Jack Walrath, John Carlson, Natsuki Tamura, Dave Ballou - tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb,

Satoko Fujii - piano, Stomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

ZZ 76008(5/20/98)

 

Past Life

Satoko Fujii Sextet

Natsuki Tamura -tp, Sachi Hayasaka -sax, Taisei Aoki -tb,

Satoko Fujii -p, Toshiki Nagata -b, Nobuo Fujii -d

Libra 206-004 (4/14/98)

 

Kitsune-bi

Satoko Fujii / Trio, Duo, Solo

Satoko Fujii -p, Sachi Hayasaka -sop sax

Satoko Fujii Trio (Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d)

Tzadik 7220 (5/7/98, 11/3/98)

 

 1997

 

 

South Wind  

Satoko Fujii Orchestra New York

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Tony Malaby, David CasTiglione - tenor sax,

Andy Laster - baritone sax,

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou - tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb,

Yuko Yamaoka, Satoko Fujii - piano, Stomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

LEO LAB CD 037, Libra 215-104

(6/19/97)

 

Looking Out Of The Window  

Satoko Fujii Piano Trio

Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

CRCJ-9139 (4/17/97)

 

How Many?  

Natsuki Tamura _* tp, Satoko Fujii - p

LEO LAB CD 029, Libra 102-103

(1/19/96, 9/12/96, 11/9/96) 

 

Indication  

Satoko Fujii Piano Solo

Libra 202-003, Libra201-102

(5/17/96, 9/12/96)

 

 1996

 

 

Something About Water 

Satoko Fujii –p, Paul Bley -p

Libra202-002,Libra202-101

(12/1/94, 2/3/95,2/23/95)  

 

 1992

 

 

Tobifudo

Tobifudo

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Keiichi Kanai -b, Hidemaro Mise -d

ICD1140(3/11/92)

 

 1991

 

 

Live 90 

Juggernaut Big Band

Kunio Fujisaki –conduct, Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, and others

ICD1087(11/17/90)

 

To purchase CDs

 

Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
Store
Photos Libra Records
Mailing List My Space